restaurace televize satelit telefon sprcha WC parkoviště v objektu letiště pizzerie WIFI internet

česky english deutsch

Úvodní stránka
Nabídka
Ceník
Vinný sklípek
Pro děti
Výlety
Kontakt
Restaurace Mlýnský domov

 

Výlety

Výlety

Praha je překrásným městem pozlacených věží a kopulí kostelů, mostů, chrámů, ale zároveň je moderní evropskou metropolí, která se odráží v hladině řeky Vltavy více než deset století.
V Praze najdete také různé architektonické styly, či romantické uličky.

Pražský HradPražský Hrad

Podle archeologických průzkumů a nejstarších písemných pramenů se soudí, že Pražský hrad založil kolem roku 880 kníže Bořivoj z rodu Přemyslovců.
Raně středověké hradiště bylo opevněno příkopem a valem z hlíny a kamení. První zděnou stavbou byl kostel Panny Marie. Další kostely, zasvěcené svatému Jiří a svatému Vítu, byly založeny v první polovině 10. století.
Od 10. století byl Pražský hrad nejen sídlem hlavy státu, knížete a později krále, ale také nejvyššího představitele církve, pražského biskupa. Také první klášter v Čechách byl založen na Pražském hradě,
při kostele svatého Jiří pro řeholi benediktýnek.
Dobou rozkvětu bylo pro Pražský hrad období vlády krále a později císaře z rodu Lucemburků, Karla IV. (polovina 14. století). Pražský hrad se poprvé stal císařskou rezidencí, sídlem panovníka Svaté říše římské.
Velkoryse byl přebudován královský palác a posíleno opevnění. Podle vzoru francouzských katedrál začal vyrůstat gotický chrám svatého Víta.
Ještě za vlády Karlova syna Václava IV. pokračovala výstavba Hradu. Husitské války a následující desetiletí, po něž Hrad nebyl obýván, způsobily chátrání hradních budov a opevnění.
Další příznivá doba nastala po roce 1483, kdy se král z nové dynastie Jagellonců opět usídlil na Hradě. Spolu s novým opevněním byly vystavěny obranné věže na severní straně (Prašná věž, Nová bílá věž a Daliborka).
Architekt opevnění, Benedikt Ried, přestavěl a rozšířil i královský palác: velkolepý Vladislavský sál byl největším světským klenutým sálem tehdejší Evropy.
Jeho velká okna jsou považována za jeden z prvních projevů renesančního slohu v Čechách.

KARLŮV MOSTKARLŮV MOST

Karlův most je nejstarší zachovaný pražský most.
Byl založen císařem Karlem IV. v roce 1357 na místě románského Juditina mostu z 12. století, zničeného povodní.
Stavitelem mostu byl Petr Parléř a mistr Jan Ottl ve stylu vrcholné gotiky.
Délka mostu, dokončeného v roce 1402, je 520 metrů a šířka 10 metrů.

KarlštejnKarlštejn

Nejvýznamnější a bezesporu nejznámější český hrad dal vystavět panovník Karel IV.
Za účelem uložení korunovačních klenotů a svatých ostatků.
Základní kámen hradu byl položen roku 1348 a stavba byla dokončena roku 1355.
V roce 1619 byly korunovační klenoty odvezeny do Prahy.
Teprve koncem 18. století byl doceněn historický význam a veškeré hodnoty Karlštejna.
Roku 1812 přijíždí na hrad císař František a nařizuje opravit a zachovat Karlštejn i pro další pokolení.
Dnešní podoba hradu není zcela totožná s původní. Je výsledkem zásadní přestavby z konce 19. století, která ve snaze vrátit hradu gotický vzhled setřela do značné míry prvky předchozích slohů.
Jednou z nejvzácnějších částí Karlštejna je kaple sv. Kříže - místo uložení korunovačních klenotů a svatých ostatků.
Pozlacená klenba spolu se 127 deskovými obrazy mistra Theodorika vytváří jeden z nejzachovalejších gotických interiérů na světě.

KřivoklátKřivoklát

Je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů, jehož počátky sahají do 12. století.
Za panování Přemysla Otakara II. vznikl rozsáhlý, velkolepý královský hrad.
Byl výrazně přestavěn Václavem IV. a později velkoryse dobudován Vladislavem Jagellonským.
Křivoklát byl nekolikrát těžce poškozen požárem. Stal se obávaným vězením a jeho význam prudce poklesl.
Romantismus 19. století a zejména majitelé hradu Fürstenberkové, kteří hrad drželi až do roku 1929 přivedli hrad k záchraně jeho restaurováním.
Nádherná hradní kaple, královský a rytířský sál s expozicí gotického malířského a sochařského umění, knihovna obsahující na 52 tisíc svazků, bohaté fürstenberské muzeum a obrazárna, proslulé vězení a mučírny s mučícími nástroji, monumentální velká věž s loveckými sbírkami a výhledem do okolí, příjemná procházka po hradbách, věž Huderka s černou kuchyní a vyhlídkovým ochozem, hejtmanství s příležitostnými výstavami, to vše a ještě mnohem více je hrad Křivoklát, národní kulturní památka.

Koněpruské jeskyněKoněpruské jeskyně

Jsou zatím největším objeveným jeskynním systémem v Čechách.
Nachází se ve středočeském kraji na Berounsku u obce Koněprusy.
Jeskyně jsou od roku 1959 přístupné veřejnosti a návštěvníci mohou obdivovat krápníkovou výzdobu ve dvou zpřístupněných patrech.
Na celkem 8 zastaveních se dozvíte informace o jeskyních, jejich vzniku, jeskyní výzdobě a spoustu dalších zajímavostí.

Petřínská rozhlednaPetřínská rozhledna

Byla postavena v roce 1891. Nejprve byla postavena konstrukce, poté byly namontovány schody.
60 metrů vysoká rozhledna je dominantou hlavního města Prahy.
Petřínská rozhledna je nejvyšší a pravděpodobně i díky tomu nejslavnější rozhlednou v ČR.
Petřínská Rozhledna je slavná i svou podobou s Eiffolvkou a je z ní nádherný rozhled po Praze a okolí.

 

ZOO TrojaZOO Troja

Jedna z nejhezčích evropských zoo v malebném prostředí trojské kotliny.
Krásná v každém ročním období! Otevřeno denně.

 

 

Botanická ZahradaBotanická Zahrada

Botanickou Zahradu najdete nad ZOO a Troj.zámečkem na 52ha plochy.
Úvod. expozici (Japon. zahr., Středomoří, Turecko ... celkem 4ha) - mezi spr. bud. v Nádvorní ulici.
A Vinicí sv.Kláry s kaplí sv.Kláry,doplňuje: Dět. hřiště, Nauč. stezka, Přír. park, Archeopark, od 12.6.2004 tropický skleník FataMorgana.

 

Letiště RuzyněLetiště Ruzyně

 

 

 

 

Lom Velká AmerikaLom Velká Amerika

je znám také daleko za hranicemi naší republiky. Můžete se podívat z několika nových vyhlídek či projít si naučnou stezku okolo Ameriky.

 

 

Svatý Jan pod SkalouSvatý Jan pod Skalou

malebná vesnice v úzkém údolí s kostelem a klášterem. Možnost procházky na nezapomenutelnou vyhlídku na skále, pověstí o sv. Ivanovi a čertovi či nádherným okolí.

 

 

 

 
 

Provozovatel: K. Muhlheimová, Náměstí 5. května 15, 252 25 Jinočany
Provozovna: Penzion BRČÁLNÍK, Hornická 288, 252 25 Jinočany
IČ: 430 30 483  |  DIČ: CZ 6157031353

 

2008 Publikuje K. Muhlheimová. Všechna práva vyhrazena.
2008 Vytvořila firma
PROFI IMAGE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.