Tipy na výlet

Praha je překrásným městem pozlacených věží a kopulí kostelů, mostů, chrámů, ale zároveň je moderní evropskou metropolí, která se odráží v hladině řeky Vltavy více než deset století.
V Praze najdete také různé architektonické styly, či romantické uličky.

 Pražský Hrad

Podle archeologických průzkumů a nejstarších písemných pramenů se soudí, že Pražský hrad založil kolem roku 880 kníže Bořivoj z rodu Přemyslovců.
Raně středověké hradiště bylo opevněno příkopem a valem z hlíny a kamení. První zděnou stavbou byl kostel Panny Marie. Další kostely, zasvěcené svatému Jiří a svatému Vítu, byly založeny v první polovině 10. století.
Od 10. století byl Pražský hrad nejen sídlem hlavy státu, knížete a později krále, ale také nejvyššího představitele církve, pražského biskupa. Také první klášter v Čechách byl založen na Pražském hradě,
při kostele svatého Jiří pro řeholi benediktýnek.
Dobou rozkvětu bylo pro Pražský hrad období vlády krále a později císaře z rodu Lucemburků, Karla IV. (polovina 14. století). Pražský hrad se poprvé stal císařskou rezidencí, sídlem panovníka Svaté říše římské.
Velkoryse byl přebudován královský palác a posíleno opevnění. Podle vzoru francouzských katedrál začal vyrůstat gotický chrám svatého Víta.
Ještě za vlády Karlova syna Václava IV. pokračovala výstavba Hradu. Husitské války a následující desetiletí, po něž Hrad nebyl obýván, způsobily chátrání hradních budov a opevnění.
Další příznivá doba nastala po roce 1483, kdy se král z nové dynastie Jagellonců opět usídlil na Hradě. Spolu s novým opevněním byly vystavěny obranné věže na severní straně (Prašná věž, Nová bílá věž a Daliborka).
Architekt opevnění, Benedikt Ried, přestavěl a rozšířil i královský palác: velkolepý Vladislavský sál byl největším světským klenutým sálem tehdejší Evropy.
Jeho velká okna jsou považována za jeden z prvních projevů renesančního slohu v Čechách.

Karlův most

Karlův most je nejstarší zachovaný pražský most.
Byl založen císařem Karlem IV. v roce 1357 na místě románského Juditina mostu z 12. století, zničeného povodní.
Stavitelem mostu byl Petr Parléř a mistr Jan Ottl ve stylu vrcholné gotiky.
Délka mostu, dokončeného v roce 1402, je 520 metrů a šířka 10 metrů.

Karlštejn

Nejvýznamnější a bezesporu nejznámější český hrad dal vystavět panovník Karel IV. za účelem uložení korunovačních klenotů a svatých ostatků. Základní kámen hradu byl položen roku 1348 a stavba byla dokončena roku 1355.
V roce 1619 byly korunovační klenoty odvezeny do Prahy.
Teprve koncem 18. století byl doceněn historický význam a veškeré hodnoty Karlštejna. Roku 1812 přijíždí na hrad císař František a nařizuje opravit a zachovat Karlštejn i pro další pokolení.
Dnešní podoba hradu není zcela totožná s původní. Je výsledkem zásadní přestavby z konce 19. století, která ve snaze vrátit hradu gotický vzhled setřela do značné míry prvky předchozích slohů.
Jednou z nejvzácnějších částí Karlštejna je kaple sv. Kříže – místo uložení korunovačních klenotů a svatých ostatků. Pozlacená klenba spolu se 127 deskovými obrazy mistra Theodorika vytváří jeden z nejzachovalejších gotických interiérů na světě.

Křivoklát

Je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů, jehož počátky sahají do 12. století.
Za panování Přemysla Otakara II. vznikl rozsáhlý, velkolepý královský hrad.
Byl výrazně přestavěn Václavem IV. a později velkoryse dobudován Vladislavem Jagellonským.
Křivoklát byl nekolikrát těžce poškozen požárem. Stal se obávaným vězením a jeho význam prudce poklesl.
Romantismus 19. století a zejména majitelé hradu Fürstenberkové, kteří hrad drželi až do roku 1929 přivedli hrad k záchraně jeho restaurováním.
Nádherná hradní kaple, královský a rytířský sál s expozicí gotického malířského a sochařského umění, knihovna obsahující na 52 tisíc svazků, bohaté fürstenberské muzeum a obrazárna, proslulé vězení a mučírny s mučícími nástroji, monumentální velká věž s loveckými sbírkami a výhledem do okolí, příjemná procházka po hradbách, věž Huderka s černou kuchyní a vyhlídkovým ochozem, hejtmanství s příležitostnými výstavami, to vše a ještě mnohem více je hrad Křivoklát, národní kulturní památka.

Koněpruské jeskyně

Jsou zatím největším objeveným jeskynním systémem v Čechách.
Nachází se ve středočeském kraji na Berounsku u obce Koněprusy.
Jeskyně jsou od roku 1959 přístupné veřejnosti a návštěvníci mohou obdivovat krápníkovou výzdobu ve dvou zpřístupněných patrech.
Na celkem 8 zastaveních se dozvíte informace o jeskyních, jejich vzniku, jeskyní výzdobě a spoustu dalších zajímavostí.

Petřínská rozhledna

Byla postavena v roce 1891. Nejprve byla postavena konstrukce, poté byly namontovány schody.
60 metrů vysoká rozhledna je dominantou hlavního města Prahy.
Petřínská rozhledna je nejvyšší a pravděpodobně i díky tomu nejslavnější rozhlednou v ČR.
Petřínská Rozhledna je slavná i svou podobou s Eiffolvkou a je z ní nádherný rozhled po Praze a okolí.

 

Sídlo

Penzion Brčálník
Hornická 288
252 25 – Jinočany

Otevírací doba

Po-Pá  12:00 – 20:00

So-Ne a státní svátky pouze po telefonické dohodě

 

Provozovatel

Kateřina Švehla Mühlheim
Hornická 288
252 25 – Jinočany

IČ: 077 668 15
DIČ: CZ 825 105 26 67

i

Kontakty

Tel.: +420 724 220 773
E-mail: m.katka@atlas.cz
GPS souřadnice:
Loc: 50°1’57.514″N; 14°15’58.215″E